Nom i Cognoms
Adrea
Poblaci
Provincia
DNI / NIE / Passaport
Telfons
Email
Lloc de Naixement
Data de Naixement
DADES PERSONALS
DADES D'INTERS GENERAL
Situaci laboral actual
Treballs anterios
Perqu vols treballar a Trvol?
Com has conegut Trvol?
Quant podries incorporar-te?
Quant temps penses estah-hi?
Saps com funciona una Cooperativa?
Quines feines t'interesen?
Si
No
Missatgeria
Neteja
TREBALL DE MISSATGERIA
Tens experincia de missatger/a?
Si
No
Quant temps?
Tens perms de conduir?
No
Si
Tens vehicle?
Si
No
Quin tipus de vehicle/s tens? (especifica marca i model)
Bicicleta
Ciclomotor
Motocicleta
Cotxe
Furgoneta
TREBALL DE NETEJA
Especifica la teva disponibilitat horria:
Mat:
a
de
de
Tarda:
a
Nit:
de
a
Em va be qualsevol horari
Quina experincia tens en treballs de Neteja?
Formulari de Demanda de Treball