934 988 070
onMouseOver="MM_showHideLayers('mail','','show')" onMouseOut="MM_showHideLayers('mail','','hide')">
Després d’assolir els objectius inicials dins del sector de la missatgeria, Trèvol, SCCL es plantejà el obrir-se a altres sectors productius, amb la intenció de dur el nostre projecte cooperatiu a altres treballadors.

Avui, l’objecte social de la nostra cooperativa es concreta bàsicament en les següents activitats:
Com a cooperativa, Trèvol, SCCL cerca la qualitat, entesa com la màxima satisfacció al mínim cost, en una dimensió global pels serveis als nostres clients, per les condicions socio-laborals i per la societat, aplicant el sistema cooperatiu amb sensibilitat ecològica i de forma autogestionada.
 MISSATGERIA
    Transport de correspondència i paqueteria, normal i urgent, entre empreses i particulars.
Destacant dintre del servei integral de missatgeria l´aposta, pionera a l´Estat Espanyol, que van fer al any 1.992 pel servei d´Ecomissatgeria (Missatgeria en bici).
 NETEJA
    Neteja d´edificis, locals, cases particulars,… per la qual fem servir tot una gamma de productes no agressius amb el medi ambient.
Dintre de les neteges de xoc es posa especial cura a introduir els materials que s´han de llençar en xarxes que garanteixen el reciclatge dels mateixos.
 PUBLICITAT I PROPAGANDA
    Manipulació i distribució de publicitat i propaganda amb qualsevol tipus de suport.
Visiteu
LA BOTIGA
Trèvol-SMS
mercasol.net