934 988 070
onMouseOver="MM_showHideLayers('mail','','show')" onMouseOut="MM_showHideLayers('mail','','hide')">
Complim la legalitat vigent, tot el nostre personal, sense excepció, està subjecte al Regim de la Seguretat Social i a les Assegurances corresponents. Aixó evita qualsevol implicació en denuncies de Responsabilitat Civil Subsidiària al ser vostè el remitent del servei. Trevol te contractada una Pòlissa de Responsabilitat Civil fins a 300.504 euros.
 Gremi de Missatgeria de Catalunya
  Tot el nostre personal té la acreditació otorgada pel Gremi de Missatgeria de Catalunya com que complim la legalitat respecte a temes de contractació i Seguretat Social.
Trèvol ha signat el Decàleg de Compromisos de l'esmentat Gremi.
 Operadors Postals
  Estem autoritzats per a ser operadors postals del Ministerio de Fomento.
Clic per accedir al PDF Autorització Llei Postal.
 Targeta de transports
  Tots els nostres vehicles de 4 rodes tenem la corresponent targeta de transport i evidentment disposem del Certificat de Capacitació Professional pel transport interior de mercaderies, otorgada pel Conseller de Política Territorials i Obres públiques de la Generalitat de Catalunya.
Clic per accedir al PDF Certificat de Capacitació Professional.
 Classificació per la Generalitat de Catalunya
  El Departament d'Administració de Trèvol informa que la Comissió de Classificació d'empresa de la Generalitat de Catalunya, ens ha otorgat per 2 anys més, la capacitat com a empresa de serveis de presentar-se a tots aquells concursos públics que es publiquin fins el 12/11/2006, dins del subgrup 9.
Clic per accedir al PDF Classificació d'empresa.
 Certificats d'empresa
  Facilitem els certificats de la Seguretat Social i d'Hisenda perquè es comprovi la nostra manca de deutes amb l'Estat.
Clic per accedir al PDF Certificat de la Seguretat Social.
Clic per accedir al PDF Certificat d'Hisenda.
Visiteu
LA BOTIGA
Trèvol-SMS
mercasol.net