934 988 070
onMouseOver="MM_showHideLayers('mail','','show')" onMouseOut="MM_showHideLayers('mail','','hide')">
 Contracte de serveis de missatgeria
    Si es desitgen conèixer totes les característiques per a la contractació dels serveis prestats per Missatgers Trèvol, SCCL, hem disposat una còpia del contracte per a facilitar la total transparència de les nostres condicions i garantir la veracitat i el compliment de la nostra oferta de servei.
    Aquest document ha estat homologat pel Gremi de Missatgeria de Catalunya.
Clic per accedir al PDF Contracte de serveis de missatgeria.
 Requisits necessaris per a la formalització del contracte
    Identificació del client/a Codi client/a TRÈVOL
    Informació fiscal del client/a Nom i cognoms / Nom de l'empresa
Adreça completa on es factura
Nombre d'Identificació Fiscal (NIF)
    Representant legal Nom i cognoms
    Dades bancàries del client/a Nom de l'entitat bancària
Codi Compte Client (CCC)
    Domiciliació pagament dels serveis 30 dies data factura
 Formalització del contracte
    Dins de la nostra millora contínua dels processos i d'atenció personalitzada al client, orientada cap a un servei més eficient, oferim la possibilitat de contractar els nostres serveis, mitjançant la formalització del document PDF (Contracte de serveis de missatgeria).
    Una vegada imprès i emplenat adequadament enviar-lo al fax: 933 491 976.
Visiteu
LA BOTIGA
Trèvol-SMS
mercasol.net