onMouseOver="MM_showHideLayers('mail','','show')" onMouseOut="MM_showHideLayers('mail','','hide')">
934 988 012
 Serveis i tarifes
   
Per informació sobre Serveis i Tarifes, si us plau, trucar al telèfon 934988012 (Angels) o escriure a l'adreça de correu neteja@trevol.com
 Horari
    De dilluns a divendres (laborables) 6:30 a 20:00 h
        Fora d'aquest horari, la seva prestació es opcional i tindrà un recàrrec. Veure tarifes.  
 Ambit d'actuació
    Zona d'actuació Barcelona
        Preferentment en zones d'influencia.  
 Servei mínim
    Temps mínim del servei 2 hores
Visiteu
LA BOTIGA
Trèvol-SMS
mercasol.net