onMouseOver="MM_showHideLayers('mail','','show')" onMouseOut="MM_showHideLayers('mail','','hide')">
 Reduir l'impacte mediambiental
    El procés de biodegradació de substàncies com els sabons biodegradables repercuteixen en les aigües, doncs per biodegradar-se fan servir l'oxigen de l'aigua, perjudicant així la vida aquàtica de plantes i éssers vius.
 Productes biotecnològics
    En aquest procés d'elaboració es fan servir matèries sostenibles.
 Reduir energia i fer-ne un bon us
    En la fabricació dels productes els procediments son mes curts i es té en compte tant que siguin sostenbles pel medi ambient com que siguin justos pels treballadors.
934 988 012
Visiteu
LA BOTIGA
Trèvol-SMS
mercasol.net