934 988 070
onMouseOver="MM_showHideLayers('mail','','show')" onMouseOut="MM_showHideLayers('mail','','hide')">
Clic per accedir al PDF Política de Qualitat de Trèvol, SCCL.
 Implantació de la norma ISO 9001:2000
  Des del 15 d'octubre del 2.002 estem certificats el nostre sistema de qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2000 per als serveis de Missatgeria i Distribució.

Det Norke Veritas (DNV) ha estat la companyia responsable de l’auditoria de certificació, i va ser la primera entitat de certificació de caràcter internacional en obtenir l’acreditació espanyola emesa per ENAC. DNV gaudeix d’un alt prestigi internacional per l’alta qualitat i viabilitat dels seus serveis i ha realitzat les auditories a les principals empreses de transport a nivell mundial.

Esperem que les revisions contínues del nostre sistema de qualitat i la nostra nova aposta tecnològica de peticions de serveis, control, seguiment i estadístiques a través de web, incrementin la qualitat i seguretat en el servei.
Clic per accedir al PDF Certificat del Sistema de Gestió.
 La política de Qualitat de Trèvol, SCCL
  Trèvol es compromet en la política de qualitat, orientada cap a un servei professional, modern, eficient i adaptat al client i guiat pels principis generals assumits en la missió.

Per tot això, és imprescindible el compromís total de l'equip humà de Trèvol en tots els processos afectats, així com l'observació i respecte per uns principis bàsics de qualitat que ens portin una millora real i substancial, tals com:
    L'orientació al client.
    Gestió orientada al sistema.
    Enfocament a processos i millora contínua.
    Participació del personal.
    Lideratge i sinèrgia empresarial.
Visiteu
LA BOTIGA
Trèvol-SMS
mercasol.net