934 988 070
onMouseOver="MM_showHideLayers('mail','','show')" onMouseOut="MM_showHideLayers('mail','','hide')">
 Prevenció de Riscos Laborals
    A Trèvol, SCCL conscients de la importància de la Seguretat i la Salut i en compliment de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i el RD 39/97 per el que s’aprova el Reglament de Serveis de Prevenció estem treballant en tasques per desenvolupar la cultura de la prevenció i els temes de Seguretat i Salut d’una manera integrada en els Sistemes de Qualitat.

A tal efecte tenim concertat el Serveis de Prevenció amb una entitat acreditada que ha desenvolupat l’ avaluació de riscos i la Planificació de l’activitat preventiva i s’ha constituït el Comitè de Seguretat i Salut, a la vegada i coordinat amb el Comitè de Qualitat.
Clic per accedir al PDF Certificat Prevenció de Riscos emes per ETEGMA, SL.
Visiteu
LA BOTIGA
Trèvol-SMS
mercasol.net