934 988 070
onMouseOver="MM_showHideLayers('mail','','show')" onMouseOut="MM_showHideLayers('mail','','hide')">
Clic per a més informació Per omplir l'enquesta.
 Enquesta sobre el grau de satisfacció dels clients
Nom Client/a  Número Client/a 
CONCEPTE VALORACIÓ PRIORITZACIÓ
(de 1 a 10)
 Imatge
 Atenció al Client/a
 Qualitat - Preu
 Contribució/Ecològica/Social
 Qualitat - Servei
 Temps del servei
Creu que hem millorat en relació a l'any passat ?
  si no igual
per què? 
Coneix el servei de ponts nacionals i internacionals i
la nostra nova oferta de ponts?
si no
Trèvol ofereix a més de missatgeria serveis de neteja. Desitja rebre informació? si no
Demanaria serveis per Internet? si no
Si vols rebre informació de Missatgeria
Contacte  e-mail 
Si vol rebre informació de Neteja
Contacte  e-mail 
Suggeriments
Visiteu
LA BOTIGA
Trèvol-SMS
mercasol.net